-

POLIS

POLIS är ett nätverk för städer, organisationer och näringsliv inom vilket kunskap om innovativa tekniklösningar och policys för lokala transporter utbyts.

Nätverket har över 65 medlemmar i 18 länder. POLIS målsättning är att stödja Europeiska städer och regioner så att livskvaliteten i städer förbättras genom innovativa åtgärder för minskad trängsel, ökad säkerhet och minskade utsläpp.

POLIS innehar ofta rollen som drivande part i stora EU-projekt. Genom medlemskapet finner Trafikkontorets partners till nya EU-projekt och får del av en omfattande omvärldsbevakning inom hållbar mobilitet. Det förenklar Göteborgs stads medverkan i europeiska samarbeten och bidrar till att stadens internationella roll synliggörs i Europa.

Nätverket arbetar fram så kallade Position papers för att driva på utvecklingen inom hållbar mobilitet, baserat på erfarenheter från nätverkets medlemmar. Det senaste kan du läsa om här: Discussion paper offering the perspective of Polis member cities and regions on Mobility as a Service (MaaS)

I ett positionspapper från 2016 omnämns Göteborg för "Exemplary measures for congestion charging". Läs mer:

Position paper for the upcoming communication on the decarbonisation of transport in Europe regions and cities

Under 2016 deltog Trafikkontoret i ett antal aktiviteter och projekt:
NOVELOG -projektet

Läs mer på polisnetwork.eu/