Övriga nätverk

Att samarbeta stärker oss och bidrar till att skapa en attraktivare stad att bo, verka och vistas i. Vi på Trafikkontoret håller oss uppdaterade om utvecklingstrender, regler och förändrad lagstiftning genom att mötas i olika typer av branschnätverk. Samtidigt bidrar vi till att erfarenheter och idéer från Göteborg sprids och blir synliga i Europa.

IMPACTS

(Information Management Policies Assessment for City Transportation Systems)

IMPACTS var ursprungligen ett projekt som efter avslutad projektperiod tog formen av ett mindre nätverk för städer som ligger i framkant inom hållbar mobilitet. Nätverket samlar politiker och tjänstemän en gång per år för djupgående diskussioner, analyser och erfarenhetsutbyten för mer hållbara trafiksystem i städer.

Läs mer på www.impacts.org

Nordiskt Vägforum NVF

NVF är ett branschsamarbete mellan cirka 320 medlemsorganisationer från både offentlig och privat sektor. Föreningen är en sammanslutning som strävar efter att främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportsektorn genom samarbete mellan myndigheter och organisationer i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige.

Läs mer på www.nvfnorden.org