Foto: LUCI Annual General Meeting 2016 Seol, Peter Svensson

LUCI

Göteborg Stads planerar en framtidssäker offentlig belysning genom att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen, tänka innovativt kring drift samt att involvera belysning tidigt i planeringsprocessen med alla aktörer. På så vis blir staden mer harmonisk, trygg och trevlig att vistas i.

LUCI - Lighting Urban Community International


En del i energieffektiviseringen av staden innebär att vi byter alla ljuskällor till varmvita lysdioder. Bytet sker i linje med stadens ambitioner att bli en CO2-neutral stad och självklart använder Göteborg grön energi för all offentlig belysning.

Göteborgs stad valdes till ordförande i november 2014 vid LUCIs årsmöte. I december 2016 avgår Göteborgs ordförandeskap på årsmötet i Seoul.

LUCI är ett internationellt nätverk som sammanför städer och professionella ljustekniker. Nätverket främjar ljussättning som ett viktigt verktyg vid urban, social och ekonomisk planering. LUCI grundades 2002 och är idag en organisation med över 100 medlemmar från omkring 70 städer från fyra kontinenter och 40 associerade medlemmar, internationella företag arkitekter, universitet och oberoende professionella ljustekniker.

LUCI samarbetet har publicerat boken Light & Art på allmän plats. Boken är baserad på i första hand erfarenheter från städerna Amsterdam, Göteborg, Helsingfors, Lyon, Rotterdam och Turin. Boken handlar om hur städer/kommuner kan använda Light & Art som ett verktyg för att höja värdet på offentliga platser och förbättra livskvaliteten i staden.

Ta en smygtitt i boken Light & Art in Public Spaces

Beställ boken Light & Art in Public Spaces

Götaplatsen som vann Svenska Ljuspriset 2012. Belysningssystem på platsen har hjälpt till att vända trenden från ogästvänligt plats till en bekväm och inbjudande mötesplats.

Läs mer varför Götaplatsen vann priset Götaplatsen bäst belyst i Sverige

Läs mer om LUCI på luciassociation.org