Towards Zero

Towards Zero organiserades av Trafikverket, Transportstyrelsen och Näringsdepartementet i närvaro av Europeiska kommissionen. I samband med konferensen mottog Trafikkontoret besök från Polly Trottenburg, New York Citys transportkommissionär och Shana Baker från the Department for Transportation (DOT), Federal Highway Administration inom regeringskansliet i Washington.

9-10 juni 2015

Konferensen sammanförde högt uppsatta beslutsfattare, branschföreträdare och internationella akademiker som fokuserade på väg- och järnvägssäkerhet i arbetet mot Nollvisionen. Diskussioner och föredrag handlade om innovativa tillvägagångssätt, bästa praxis och engagemang för att anta framtida utmaningar. Fokus låg på Safety Culture (Nollvisionen), Automated Transport (en förändrad samhällsbild genom användandet av autonoma fordon) och Urbanisation and Liveable Cities (cykling, gående och kollektivtrafik för framtidens stadstrafik).

Läs mer på Trafikverket.se

Besök av Polly Trottenburg, New York City Transportkommissionär

9-12 juni 2015

Trafikkontoret presenterade stadens utmaningar och arbetet för en hållbar transport och stadsutveckling. Omdistribution av stadsrum, kontextuell utrymmesdesign för alla transportmedel, säkerhetsåtgärder, innovationstänkande (spårvagnar, elektriska fordon och framtida mobilitets lösningar), trängselavgifter, Frihamnsområdet (nyttjande av utrymmet före vidareutveckling), utmaningar under byggtiden och byggplatsen som arena för offentlig underhållning. Besöket innehöll också en cykeltur i innerstaden på båda sidorna av älven.

Besök av Shana Baker från Department for Transportation (DOT), Federal Highway Administration inom regeringskansliet i Washington.

10 juni 2015

Under temat Livability diskuterads Göteborgs Stads och USAs trafikpolitiska agenda och planeringsprinciper inom ämnet. Livability är en term som innebär ett arbete med flera faktorer som påverkar livskvaliteten i städer och samhällen. Det är en bred term som omfattar utvecklandet av naturliga miljöer, ekonomiskt välstånd, social hållbarhet och jämställdhet, utbildningsmöjligheter, samt kultur, underhållning och fritids aktivitetsmöjligheter. Shana Baker höll ett föredrag om den federala policyn för Livability i USA och hur de arbetar på federal nivå i relation till andra aktörer, följt av en frågestund och diskussion.

Göteborgs Stads presenterade sin utbyggnads- och trafikstrategi och det hölls diskussioner kring konkreta exempel, bland annat programmet för Bergsjön. Efteråt gjordes en rundtur i staden och en promenad i Bergsjön med informella samtal om aktuella frågor som involverade forskare och representanter från stadsdelen Bergsjön, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret.