-

SMARTSET slutkonferens

SMARTSET slutkonferens: Urban Freight Transport: Looking back – Looking forward anordnades i Göteborg den 8 mars 2016. SMARTSET projektet startade 2013 och samarbetspartnerna har sedan dess arbetat mot ett mål: att främja utvecklingen av effektiva lösningar som leder till färre transporter och hållbara ekonomiska modeller för en hållbar stadsutveckling.

8 maj 2016

Med utgångspunkt från SMARTSET framgångar och med bidrag från experter, presenterades och diskuterades erfarenheter från effektiva godstransporter. Deltagarna var representanter på politisk nivå, kunskapsbärare och städer som genomför eller planerar att genomföra hållbara logistiska åtgärder från hela Europa.

På slutkonferensen hölls presentationer om affärsmodeller, incitament och tillgänglighetsregleringar utifrån ett EU-perspektiv.a Konferensen gav deltagarna utrymme att diskutera och utbyta kunskap och idéer kring hållbara transporter.

Mer än 60 deltagare från nio olika länder deltog i konferensen där resultatet av projektet presenterades.

Läs mer om projektet på sidan om SMARTSET.

Mer information om projektet hittar du även på projektets hemsida smartset-project.eu/

Du kan dessutom läsa mer om SMARTSET slutkonferens på forlivochrorelse.se/smartset-slutkonferens-en-succe/