-

Outreach event: Smart Urban Mobility - Cities of the Future

Smart Urban Mobility - Cities of the Future eventet anordnades i Göteborg den 1 december 2015 och arrangerades i samarbete med europeiska Kommissionen tillsammans med EIP SCC och Göteborgs Stad.

1 december 2015

Syftet med eventet var att utbyta kunskap och diskutera främjandet av innovationer inom smart electro-mobility och smart mobility services.

Mötet lockade högt uppsatta politiker, experter inom urban mobilitet och akademisk expertis från 15 skandinaviska städer. Feedbacken från eventet var mycket positiv och fler deltagare efterfrågade uppföljningsmöten följande år.

Läs mer om eventet på eu-smartcities.eu/content/smart-urban-mobility