Foto: Amanda Olofsson

OPTICITIES Studiebesök

Den 27 oktober hölls ett avslutande OPTICITIES Study Visit-event här i Göteborg med ett tjugotal deltagare från 8 europeiska länder.

Trafikkontoret är med i EU-projektet OPTICITIES som syftar till att ta fram ITS* - lösningar för trafikinformation och trafikstyrning. Med oktobers slut så avslutas OPTICITIES-projektet, men produkterna av projektet: NyStart och Soft Prio lever i högsta grad vidare i vår verksamhet och i staden.

Göteborgs Stad ser mycket positivt på OPTICITIES och är stolta över att tillsammans med Lyon och alla övriga deltagare ha levererat ett framgångsrikt EU-projekt till Europeiska Kommissionen. Projektet har gett Göteborg en möjlighet att som en ledande stad utveckla och driftsätta moderna ITS*-lösningar.

Lösningarna vi har skapat i Göteborg genom medverkan i OPTICITIES är några av de få projektresultat som faktiskt används i praktiken.


“OPTICITIES has caught the attention of transport practitioners and decision makers across Europe because of its high level of ambition in delivering innovative mobility services for urban passengers and freight operators. By selecting the project as a lead initiative for the Smart Cities and Communities Innovation Partnership, the European Commission has recognised that many more cities can benefit from the ITS technologies, standards and architecture that were developed and tested by Gothenburg and the other OPTICITIES partners.”
-Peter Staelens, Project Coordinator, EUROCITIES


*ITS – Intelligent Transport Systems

Läs mer om OPTICITIES

nystart.trafikkontoret.goteborg.se