Foto: Peter Svensson

Holländare håller cykelworkshop i Göteborg

Cyklingen i Göteborg ska tredubblas. För nå målet och göra cyklingen mer attraktiv måste vi tänka nytt när vi bygger för cyklister.

14 maj 2014

Trafikkontoret ordnade en workshop om planering och utformning av cykelinfrastruktur i Göteborg tillsammans med cykelexperter och stadsplanerare från Nederländerna. Holländarna delade med sig av sin kunskap och erfarenheter inom ämnet. I mindre workshops diskuterades och skissades det på några verkliga fall i Göteborg.

Workshopen innehöll frågor som design av cykelinfrastruktur och hur man skapar politiskt stöd genom kostnadsfördelsanalyser. Dessutom diskuterades hur man kan involvera och organisera intressenter som ansvarar för främjandet av cykling, samt hur man influerar och motiverar fler att välja cykeln som färdmedel. Trafikkontoret fick kunskap och idéer som vidareutvecklades i Cykelprogrammet för Göteborgs Stad.