Electro Mobility in Smart Cities Conference

Hur ser framtidens städer ut? Elektrisk mobilitet spelar en viktigt roll i framväxten av morgondagens Smarta Städer, men det finns fortfarande utmaningar vi måste lösa för att uppnå de klimatstrategiska målen. Hur når vi dit? Ja, det var det som diskuterades av beslutsfattare och experter från hela världen.

Electro Mobility in Smart Cities konferensen anordnas 21-22 september i Göteborg och är en internationell konferens där nationella och internationella aktörer från offentlig sektor, akademi och näringsliv fick mötas och lyssna till global expertis inom Electro Mobility. Här fick deltagarna möjlighet att möta beslutsfattare och diskutera frågor kring Electro Mobility och på vilket sätt det kommer att kunna förändra våra städer.

Konferensen är en del av ett nationellt projekt för att främja utveckling av hållbara transporter, förnybar energi, bättre vatten- och luftkvalité och minskat avfall.

Seminarierna att fokuserade på passagerar- och kollektivtrafik så väl som godstransport. Det var ett extra fokus på vikten av att utveckla en välfungerande laddningsinfrastruktur för elektriska fordon samt trafik- och datasäkerhet. Konferensen innehöll seminarium, matchmaking och studiebesök av de projekt som har implementerats i staden på temat Electro Mobility och hållbar stadsutveckling.

Läs mer på Green Gothenburg