Foto: Asbjörn Hanssen

ECF CycleLogistics workshop

European Cyclist Federation anordnade en workshop om cykellogistik i samarbete med Trafikkontoret.

Programmet för workshopen innehöll en presentation av Gary Armstong, expert från ECF inom Cykellogistik, där han pratade om potentialen och de möjliga åtgärder som bör vidtas av regeringar och städer. Den efterföljande interaktiva delen fokuserade på beskrivningar från städer som arbetar med att kickstarta cykellogistikprojekt, samt en eftermiddagssession där deltagarna fick utforska Göteborg genom en promenad till Stadsleveransen samt en Styr&Ställ cykeltur för att uppleva cykling och cykelkultur i staden.

I workshopen medverkade deltagare från hela Europa, vilket reflekterades i de fyra fallstudier som analyserades under workshopen från Karlstad, Köpenhamn, Milan och Dubrovnik.

Läs mer om Trafikkontorets samarbete med ECF

Läs mer om CycleLogistics workshopen på ECF