-

Besök av Shanghai Mingdong Container Terminals (SMCT)

Göteborg besöktes av representanter från Shanghai SMCT, Shanghai Traffic Police Department. Övriga deltagare var från Göteborgs Stad, akademin och näringslivet i Göteborg.

17-18 november 2015

Syftet med besöket var att utforska mobilitetslösningar för Smart City Zones (lågemissions områden) med fokus på passagerar- och godstransport samt stadslogistik. Deltagarna utbytte kunskaper och erfarenheter kring hur man kan avgränsa användningen av äldre fordon med höga utsläpp för att minska buller och utsläpp i staden. Man diskuterade även gröna transportinitiativ och lösningar för att uppdatera teknik och god praxis i införandet av nya energifordon i städer.

Trafikkontoret presenterade stadens policy och regler för att stödja gröna transportplaner i hanteringen av fotgängare, cyklister och parkeringsservice. Andra ämnen som diskuterades inkluderade incitament för att få bilägare att välja kollektiva transportmedel, främjandet av cykelkultur och Elmob-projektet.