-

Artikel i The Guardian

Den engelska tidningen The Guardian besökte Göteborg den 2 september 2015 för att skriva en artikel om utvecklingen och implementerandet av hållbara transporter så som Stadsleveransen i Göteborgs Stad.

2 september 2015

The Guardian intervjuade tre personer; en konsult för trafikkontoret, en representant från Göteborgs stad och utvecklaren av lastcykeln Veloves Armadillion. Intervjuerna handlade om innovativa lösningar för att minska godstransporter i innerstaden, minska utsläpp och skapa en attraktivare stadsmiljö.

“Walk through central Gothenburg’s main shopping streets near the cathedral and you are as likely to see futuristic cargo bikes and electric cars dropping off deliveries as you will see trucks and white vans. Cargo distribution has been targeted as part of a long-running initiative to make the inner city area a more attractive environment for walking and cycling. Normal streets have been turned into pedestrian areas, parking has been prohibited and traffic restrictions mean that normal deliveries with vans and lorries are only allowed between 5am and 10am on the most crowded streets.”
- The Guardian, 18 November 2015

Trafikkontoret har via SMARTSET-projektet etablerat en samverkansplattform kring implementeringen av praktiska och hållbara transporter. Stadsleveransen och Feskeleveransen som omskrivs i artikeln är några av de åtgärder som förverkligats i staden för att skapa en attraktivare stadsmiljö att leva, verka och vistas i.

Läs hela artikeln från The Guardian

Läs mer om Stadsleveransen på FörLivOchRörelse.se