Internationella besök i Göteborg

Trafikkontoret tar emot en mängd internationella förfrågningar om besök varje år. Många delegationer finner Göteborg som en attraktiv stad att besöka utifrån transportområdet och stadsutveckling. Vi samarbetar med Green Gothenburg för att anordna besök och studieturer. Nedan finner du några av de besök som Trafikkontoret tagit emot i Göteborg de senaste åren.

Trafikkontoret samarbetar med:
greengothenburg.se
greengothenburg.se/focus-areas/transport/

Deutsche Verkers - Zeitung skriver om stadsleveransen:

Göteborg goes green

Svenskarna är kända för sitt engagemang för miljön. År 2045 vill Sverige minska utsläppen av växthusgaser till noll. I den svenska hamnstaden pågår flera projekt för att minska buller, utsläpp och trängsel.

Du kan läsa artikeln här (PDF på tyska).

OPTICITIES Studiebesök

Den 27 oktober hölls ett avslutande OPTICITIES Study Visit -event här i Göteborg med ett tjugotal deltagare från 8 europeiska länder.
Läs mer om OPTICITIES studiebesök här

Electro Mobility in Smart Cities Conference

Konferensen är en del av ett nationellt projekt för att främja utveckling av hållbara transporter, förnybar energi, bättre vatten- och luftkvalité och minskat avfall.
Läs mer om Electro Mobility in Smart Cities Conference här

ECF CycleLogistics workshop

European Cyclist Federation anordnade en workshop om cykellogistik i samarbete med Trafikkontoret.
Läs mer om ECF CycleLogistics workshop här

SMARTSET slutkonferens

SMARTSET slutkonferens: Urban Freight Transport: Looking back – Looking forward anordnades i Göteborg den 8 mars 2016.
Läs mer om SMARTSET slutkonferens här

Outreach event: Smart Urban Mobility - Cities of the Future

Smart Urban Mobility - Cities of the Future eventet anordnades i Göteborg den 1 december 2015 och arrangerades i samarbete med europeiska Kommissionen tillsammans med EIP SCC och Göteborgs Stad.
Läs mer om Outreach event: Smart Urban Mobility - Cities of the Future här

Besök av Shanghai Mingdong Container Terminals (SMCT)

Göteborg besöktes av representanter från Shanghai SMCT, Shanghai Traffic Police Department. Övriga deltagare var från Göteborgs Stad, akademin och näringslivet i Göteborg.
Läs mer om Besök av Shanghai Mingdong Container Terminals (SMCT) här

Artikel av The Guardian om Stadsleveransen

Den engelska tidningen The Guardian besökte Göteborg den 2 september 2015 för att skriva en artikel om utvecklingen och implementerandet av Stadsleveransen i Göteborgs Stad.
Läs mer om The Guardians artikel om Stadsleveransen här

Towards Zero

Towards Zero organiserades av Trafikverket, Transportstyrelsen och Näringsdepartementet i närvaro av Europeiska kommissionen. I samband med konferensen mottog Trafikkontoret besök från:

Besök av Polly Trottenburg, New York City Transportkommissionär

Besök av Shana Baker från Department for Transportation (DOT), Federal Highway Administration inom regeringskansliet i Washington.

Läs mer om Towards Zero här

Peter Svensson

Holländare håller cykelworkshop i Göteborg

Cyklingen i Göteborg ska tredubblas. För nå målet och göra cyklingen mer attraktiv måste vi tänka nytt när vi bygger för cyklister. Trafikkontoret ordnade därför en workshop om planering och utformning av cykelinfrastruktur i Göteborg tillsammans med cykelexperter och stadsplanerare från Nederländerna.
Läs mer om Holländare håller Cykelworkshop i Göteborg här

The Gondola Project: Gothenburg Cable Car in 3D

Göteborg modig och innovativ förebild för andra. Gondolaproject.com skriver om linbanan i Göteborg.

Läs mer om The Gondola Project: Gothenburg Cable Car in 3D här