Foto: Amanda Olofsson

EUROCITIES

EUROCITIES samlar över 140 europeiska städer med en befolkningsmängd över 250 000 invånare.

Göteborg Stad deltar, på beslut i Kommunfullmäktiga, i sex olika forum med tema: ”Culture”, ”Economic Development”, ”Environment”, ”Knowledge Society”, ”Mobility” och ”Social Affairs”. Nätverket har intressebevakning av EU:s lagstiftning och policys. Och är en plattform för erfarenhetsutbyte och gemensamma projekt.

Trafikkontorets ansvarar för stadens delaktighet i ”Mobility Forum”. Vår ambition är att utbyta erfarenheter inom elektrifiering och automatisering av transportsystemet samt att sprida Göteborgs goda framgångsrika arbete inom trafiksäkerhet.

Läs mer i Handlingsplanen för EUROCITOES arbetet 2017

Läs mer om på eurocities.eu

Projekt kopplade till EUROCITIES:
OPTICITIES