Foto: Asbjörn Hanssen

ECF

Att cykla är både positivt för miljön och din egen hälsa. Därför arbetar vi för att Göteborg ska bli en cykelvänlig stad där det är lätt att ta sig fram på cykel. För att bygga och främja cykling i staden behöver vi jobba på flera plan. Kunskapsutbyte med andra städer hjälper oss att nå målen snabbare eftersom det är dumt att uppfylla hjulet på nytt.

ECF - European Cyclists Federation

ECF är ett globalt nätverk vars syfte är att främja användandet av cykel som ett hållbart och hälsosamt transportmedel och som en aktiv fritidsaktivitet. Målet är att förstärka och underlätta städers arbete med att planera och stimulera ökad cykeltrafik. Varje år anordnar ECF världens största cykelplaneringskonferens, Velo-City.

Trafikkontoret är medlem i ECF och i undergrupp Cities for Cyclists. Vi använder nätverket som ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra städer i genomförandet av stadens cykelprogram.

Den 14 juni 2016 anordnade ECF en CycleLogistics workshop i Göteborg i samarbete med Trafikkontoret. Läs mer om CycleLogistics workshopen

Vid Velo-City konferensen i Nantes 2015 emottog Trafikkontoret utmärkelsen ”Best Cycle-Monitoring City” för vårt systematiska arbete med cykeltrafikdata och cykelräkning. Läs mer om varför Göteborg fick priset Cycle Monitor Award 2015


Läs mer på ecf.com