CIVITAS

Trafikkontoret har varit med i CIVITAS sedan starten, Göteborg deltog i den första politiska styrkommittén och var tidigt en aktiv aktör i samarbetet. Medlemskapet i Civitas bidrar starkt till att Göteborgs Stads utvecklingsarbete inom hållbar mobilitet synliggörs och attraherar uppmärksamhet på den internationella arenan.

EU-kommissionen tog initiativ till CIVITAS för samla pågående projekt inom hållbar mobilitet, så att dessa kunde lära av varandra och skapa en större helhet. CIVITAS har med tiden blivit en plattform för diskussionen om vad hållbara transportsystem innebär i en europeisk kontext, och fungerar som bas för EU kommissionens arbete. Genom att förena Europas storstäder utgör organisationen ett forum för beslutsfattare i förbättringsarbetet av transport- och stadsstrategier.

Trafikkontoret har varit med i CIVITAS sedan starten, Göteborg deltog i den första politiska styrkommittén och var tidigt en aktiv aktör i samarbetet. Genom CIVITAS får vi kunskapsutbyte, erfarenhetsspridning och omvärldsanalyser. Vi får insikt i EU:s transportpolitik samtidigt som det som genomförs i Göteborg kan påverka hur den Europeiska politiken utformas. Medlemskapet i Civitas bidrar starkt till att Göteborgs Stads utvecklingsarbete inom hållbar mobilitet synliggörs och attraherar uppmärksamhet på den internationella arenan. Göteborg har sedan 2015 på nytt en plats i Civitas politiska kommitté.

2016 tilldelades ElectriCity samarbetet pris i CIVITAS Awards - Category 4 Transformation Award.

Under 2016 deltar Trafikkontoret i ett antal aktiviteter och projekt:
CIVITAS PAC
FLOW-projektet
CITYLAB-projektet

Tidigare CIVITAS engagemang:
TELLUS (länkas inom kort)
CATALIST (länkas inom kort)

Läs mer på www.civitas.eu

Twitter: @civitas.eu #CIVITASForum2016

The CIVITAS initiative is co-founded by the European Union.