Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser

Hösten 2019 startades projektet Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser – upphandlingskrav i offentlig upphandling. Projektet syftar till att ta fram rekommendationer för hur offentliga aktörer inom Göteborgs Stad kan formulera sina upphandlingskrav vid upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader, så att byggarbetsplatserna på sikt kan bli helt utsläppsfria.

Arbets- och anläggningsmaskiner står idag för cirka 20 procent av transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Enligt Trafikverkets prognos kommer andelen öka till 50 procent till 2050 om inga åtgärder vidtas.

Projektet, som finansieras av Energimyndigheten, har gett deltagarna ökade kunskaper om möjligheterna att ställa krav på och använda utsläppsfria bygg- och anläggningsmaskiner. Resultatet är en rekommendation kring fem olika kravformuleringar som kan användas var för sig eller i kombination inom upphandling av bygg- och anläggningsprojekt.

Slutrapport: Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser – rekommendationer till upphandlingskrav.