Stadens samverkan för ljusets roll i hållbar stadsutveckling

Att bygga städer handlar om att skapa platser som möter olika behov, där människor trivs samt känner samhörighet och trygghet. Belysningen i staden har här en betydelsefull roll och kan i flera avseenden användas som ett verktyg för att bygga en hållbar stad för alla.

Trafikkontorets syfte med det FORMAS-finansierade projektet är att:

  • Undersöka hur ljus kan integreras i stadsplaneringen.
  • Omsätta forskning och erfarenheter samt vidareutveckla vägledningen om ljus.
  • Fördjupa metodutveckling om ljus och konst, rum och social inkludering och sammanhållning.
  • Testa, utveckla och etablera nya samverkansformer mellan Göteborgs förvaltningar med målet att utveckla den mångdisciplinära samverkansprocessen för ljusplaneringen.
  • Höja kunskapsnivån om ljus inom förvaltningarna och övriga aktörer som arbetar med stadsplanering, arkitektur och samhällsbyggnad.
  • Utveckla och ta fram styrande dokument för Göteborgs riktlinjer för stadens belysning.

Genomfört projekt förväntas ge trafikkontoret samt andra förvaltningar en vidare syn på ljus och belysning som ett naturligt verktyg i stadsbyggnadsprocessen samt skapa ramar och ”språk” för att underlätta kommunikation mellan stadens olika intressesfärer.

Projektet sträcker sig från november 2019 till juni 2021.

Läs mer om projektet på Formas webbplats.