SMOOTh

En stor andel lastbilar och mindre skåpbilar som levererar in till citykärnan i Göteborg är inte fullastade. Ungefär 90 procent av trafiken står för bara en tredjedel av godset som levereras. Genom samordning syftar projektet SMOOTh till att lastbilar som kör i Göteborg ska bli mer fullastade.

Utifrån en förstudie indikeras det att antalet transporter till innerstaden skulle kunna minska med minst 40 procent och fossildrivna fordon i innerstaden med 75 procent vilket skulle vara väldigt positivt ur flera aspekter.

Projektet koordineras av Volvo Group Technology och trafikkontoret deltar som stödjande expertpart.

Projektet sträcker sig från 2019 till 2022

Läs mer om projektet SMOOTh på Volvos webbplats.