S3 - Shared Shuttle Services

I framtidens transportsystem med nya mobilitetslösningar kommer uppkopplade och självkörande fordon vara en naturlig del av trafiksystemet. För att ta oss an den snabba teknikutvecklingen och kunna förbereda oss för en framtid med självkörande fordon, arbetar Göteborgs Stad på olika sätt med de nya frågeställningar som uppstår kring tekniken och de nya mobilitetslösningarna.

Regeringen beslutade i våras om en ny förordning; Förordning (2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon. Projektet S3 - Shared Shuttle Services är ett pilotprojekt där Göteborgs Stad börjar tillämpa den nya förordningen.

Projektet testar delade självkörande elfordon på Lindholmen och Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg, för att visa hur nya mobilitetslösningar kan stärka framtidens transportsystem.

En utmaning för många städer är att förtäta staden och samtidigt behålla tillgängligheten och möta invånarnas behov att förflytta sig. I S3 projektet kommer därför delade autonoma minibussar att provas, för att visa hur transportlösningar, finansierade av utvecklingsföretag, kan stimulera och stödja en förtätning av staden.

Projektet leds av RISE Viktoria och samlar stadsutvecklare, näringsliv, högskolor och offentlig sektor, för att gemensamt utforma och prova nya delade mobilitetslösningar med potentialen att stärka Göteborg och regional mobilitet. Projektet pågår mellan maj 2017 och december 2018.

Initiativet omfattar nio delar: testa och validera självkörande skyttlar (shuttles), identifiera kompletterande mobilitetstjänster, driva öppen innovation, skapa en affärsmodell och en färdplan för självkörande mobilitetstjänster, utforma kopplingar till molninfrastruktur och genomföra events och marknadsföring kopplad till initiativet.

Partners i S3 - Shared Shuttle Services är; RISE Viktoria, Autonomous Mobility, Volvo Cars, Sunfleet, Chalmers, Chalmers Fastigheter, Karlastaden Utvecklig AB, Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Stads Parkering AB, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, Förvaltnings AB Framtiden, Härryda Kommun, Västtrafik och Ericsson.

Läs mer om S3 - Shared Shuttle Services här

Se en film om S3 - Shared Shuttle Services när den rullar på Chalmers här