CLOSER

Closer är en nationell och neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet. Här samlas akademi, näringsliv och myndigheter och driver projekt för att utveckla och sprida kunskap om effektiva transporter.

Stadsmiljöförvaltningen deltar i flera projekt och aktiviteter inom Closer, bland annat genom datainsamling för beslutsunderlag och planering för godsvänliga städer. Closer arbetar för ökad transporteffektivitet vilket innebär att skapa så effektiv logistik som möjligt, ur resurs-, energi-, miljö- och ekonomiperspektiv. Detta för att åstadkomma ökad hållbarhet, tillväxt och konkurrensförmåga.

Det breda samarbetet med olika aktörer gör att Closer kan fånga upp behov och idéer som möjliggör nya innovationer och lösningar för ökad hållbarhet i transportbranschen. Forskningen som görs utifrån plattformen ska komma till nytta både för företag och samhälle.

Closers prioriterade temaområden är Urban Mobility som fokuserar på nya hållbara lösningar för gods- och persontransporter i städer; High Capacity Transport (HCT) som handlar om hur HCT-fordon kan höja energieffektiviteten och minska koldioxidutsläpp; samt utvecklingen av hållbara, säkra och effektiva transportstråk.

Läs mer på closer.lindholmen.se.