KUL - Klimatneutral smart logistik

Godstransporterna förväntas öka drastiskt de kommande decennierna. Det ställer höga krav på logistikbranschen som behöver förändras i grunden. Framför allt gäller det den sista transportssträckan då varorna ska levereras till slutkund, den så kallade “last mile delivery”. Detta är oftast den mest kostsamma och miljöpåverkande delen i hela kedjan. Elektriska, uppkopplade och automatiserade last-mile leveranser har stor potential att göra stadslogistiken säkrare, effektivare och mer hållbar.

I projektet Klimatneutral Urban Logistik (KUL) som koordineras av Johanneberg Science Park och medfinansieras av ”Viable Cities” ska en självkörande robot testas för paketleveranser på Chalmers Campus Johanneberg. Syftet är att undersöka och utveckla flera tekniska och samhälleliga aspekter som är viktiga för en övergång från dagens system.

Trafikkontoret deltar som partner i projektet och engagemanget syftar till att öka kompetensen kring framtidens tekniska lösningar för godstransporter och vad det kan tänkas innebära för trafikkontorets nuvarande ansvarsområden.

Projektet sträcker sig från november 2019 till juni 2021.

Läs mer om KUL på Johanneberg Science Parks webbplats