Hållbar stadsbelysning - LUCIA

LUCIA är ett pågående EU-projekt om hållbar stadsbelysning. Projektet leds av tyska Free and Hanseatic City of Hamburg. De övriga elva partners som ingår är städerna Albertslund, Göteborg, Jurmala, Porvoo och Tallinn samt Tallinns tekniska universitet, regionplaneverket i Riga, Peter den Stores Universitet för Polyteknik, i Sankt Petersburg och Gate21, som är ett partnerskapsnätverk för hållbar utveckling i Köpenhamnsområdet.

LUCIA har pågått sedan januari 2019 och fortsätter fram till juni i år. Syftet är att undersöka miljövänlighet, den senaste teknologin, ekonomi och affärsmodeller samt social acceptans.

Med stöd av LUCIA-projektet implementeras och testas energieffektiva belysningslösningar i sex pilotstadsdelar i Hamburg, Tallinn, Porvoo, Jurmala, Albertslund och Sankt Petersburg. Göteborg leder ett av fem arbetspaket, som har till uppgift att sammanställa, paketera och sprida kunskaper och erfarenheter som kommer fram i de sex pilotprojekten.

Läs mer om projektet LUCIA här.
Läs mer om hållbar stadsbelysning här.