Geofencing

Göteborg och Sverige har goda förutsättningar att vara ledande i utvecklingen av framtidens transportsystem. Den största utmaningen handlar om hur vi som stad utnyttjar digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå ett hållbart transportsystem.

Geofencing är benämningen på en digital, geografiskt begränsad zon. I denna zon kan uppkopplade fordon styras på olika sätt. Med hjälp av geofencing kan städer skapa gröna zoner där fordon styrs digitalt och växlar över till eldrift i vissa områden, till exempel på gågator, skolor och sjukhus.

I Göteborg vill vi testa hur denna teknik skulle kunna användas så att staden får bättre trafikflöden, lägre trafikbuller och renare luft. Därför trafikeras sedan 2015 busslinje 55 av el- och hybridbussar, där geofencing-teknik används både för att begränsa hastighet och minska utsläppsnivåer.

Trafikkontoret deltar också, tillsammans med Stockholms Stad, Scania, Volvokoncernen, Volvo Cars, Autoliv och Veoneer, i regeringsuppdraget ”Test- och demonstrationsprojekt med geostaket i urbana miljöer”. Trafikverket leder uppdraget med syfte att dels ta fram en gemensam handlingsplan för utveckling av geofencingteknik och dels genomföra en teknikdemonstrationsdag för media i Stockholm, läs mer om demonstrationsdagen här. Uppdraget ska slutredovisas 6 december 2018. Trafikkontoret deltar i uppdraget med både arbetsgrupp och styrgrupp och kontoret bidrar också aktivt i arbetet med handlingsplanen.

Den pågående digitaliseringen av transportsystemet ställer nya krav på Trafikkontoret i sin roll som väghållare. Handlingsplanen fokuserar på tre områden: geofencingteknikens potential för att kunna uppnå ett hållbart transportsystem, att utvecklingen behöver göras i samverkan mellan transportbranschen, städer och statliga myndigheter och att det finns ett stort behov av ytterligare forskning och innovation för att samhällsnyttorna med tekniken ska kunna realiseras på rätt sätt.

Den 6 december 2018 kommer Göteborgs Stad att stå värd när Trafikverket överlämnar rapporten till regeringen i samband med en pressträff. Parallellt kommer ett webbinarium att sändas för andra som är intresserade av vad som förs fram i rapporten.