FoI-program för geofencing

Geofencing är en digital, geografisk zon där uppkopplade fordon kan styras utifrån en digital regelgivning. Genom geofencing öppnas nya möjligheter att effektivisera trafikflöden, öka trafiksäkerheten, minska utsläppen och få ner bullernivåerna. Trafikkontoret deltar i flera näraliggande projekt inom geofencing i enlighet Strategisk plan för trafikinnovationer inom elektrifiering, digitalisering och automatisering 2020-2023, som Trafiknämnden antog våren 2020.

I december 2018 presenterade Trafikverket tillsammans med Göteborgs Stad och andra samarbetsparter en handlingsplan för att införa geofencing i större skala i svenska städer. En av de sju utpekade punkterna i handlingsplanen var att etablera ett forsknings- och innovationsprogram som driver på utvecklingsarbetet mot en gemensam satt vision; att genom en kombination av teknik, IT- och innovationsinfrastruktur samt stadens utformning främja hållbara, trygga och säkra folktäta miljöer.

I FOI-programmet Geofencing, som koordineras av CLOSER, vid Lindholmen Science Park, deltar Trafikverket, Transportstyrelsen, Stockholms stad, Göteborg stad, Scania, Veoneer, Volvo Cars och Volvo Group. Programmet pågår fram till december 2022 där fler partners beräknas ansluta under tiden.