Drive Me

Göteborg är en av de städer i världen som kommit längst i förberedelserna för en framtid med självstyrande fordon. Sedan december 2017 pågår ett unikt pilotprojekt i staden. Hur skulle du reagera om du mötte en självkörande bil på motorvägen?

Trafikkontoret deltar i samarbetsplattformen DriveMe, som initierades 2013 på initiativ av Volvo Cars. Inom ramen för DriveMe pågår ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt, som berör allt från lagstiftning till parkeringsfrågor. DriveMe innefattar också ett unikt test med självkörande bilar på vanliga vägar, i riktig trafik.

Göteborg vill vara ledande i att använda självkörande teknik för att skapa en attraktiv och hållbar stad. Trafikkontoret deltar i DriveMe bland annat för att kunna utveckla trafiksystemet genom den nya tekniken i både fordon och stadsmiljö. Visionen är en stad som är till för människor, inte för bilar. Den självkörande tekniken påverkar alla delar av stadsbilden - med självkörande transporter behövs färre trafikskyltar, gatorna kan bli smalare och trottoarerna bredare. Parkeringsbehoven kommer också att se annorlunda ut.

Det är viktigt att tekniken optimeras för riktig trafik och riktiga förhållanden. Med start i december 2017 genomförs därför ett unikt pilotprojekt där familjer i Göteborgsregionen får testa en självkörande bil, på riktigt i sin vardag. Testerna görs på Trafikverkets vägar, bland andra bilar och trafikanter. Det utvalda vägnätet innefattar några av de mest trafikerade pendlingssträckorna. Detta är världens första storskaliga och långsiktiga test av självkörande fordon. För trafikkontoret blir det ett tillfälle att undersöka fordons effekter på transportsystemet.

DriveMe-projektet möjliggörs av att det i Göteborg finns ett gott samarbete mellan industri, samhälle och akademi. Projektet ligger i linje med stadens trafikstrategi och trafiksäkerhetsprogram, där staden lyfts fram som test- och demonstrationsarena. Målet är att kunna använda den självkörande tekniken för att skapa en hållbar och attraktiv stad.

För att skapa en bild av hur framtiden kan se ut med automatiserade fordon har Drive Me-projektet tagit fram den här filmen: