Drive Sweden

Automatiseringen och digitaliseringen kommer med stormsteg. Men vad innebär den utvecklingen för Göteborg?

Trafikkontoret deltar i Drive Sweden, som är ett nationellt strategiskt innovationsprogram med syftet att driva utvecklingen mot ett hållbart transportsystem för både människor och gods, baserat på automatisering, digitalisering och innovativa tjänster. Arbetet i projektet bedrivs gränsöverskridande med deltagare från privat och offentlig sektor, samt från akademien.

Den pågående utvecklingen handlar inte bara om förarlösa fordon – det handlar om ett helt nytt synsätt på mobilitet.  I framtiden kommer uppkopplade, förarlösa och delade fordon vara viktiga byggstenar i samhällsplaneringen och i transportsystemet. Lägg därtill helt nya affärsmodeller som bland omfattar mobilitet som tjänster.

Trafikkontoret medverkar tillsammans med andra aktörer i följande projekt inom Drive Sweden-samarbetet:

Läs mer om Drive Sweden och följ arbetet som bedrivs på projektets webbplats.