DIZ - Digitaliserad Infrastruktur – miljö- och hastighets Zoner

I Göteborg ser vi ser många möjligheter med geofencing-teknik. Som väghållare ger det oss exempelvis en möjlighet att inom geografiskt begränsade zoner digitalt styra fordons hastighet samt utsläpps- och bullernivåer. Denna möjlighet är viktigt för att kunna skapa ett hållbart transportsystem och en stad som människor vill bo och leva i.

DIZ, Digitaliserad Infrastruktur – miljö- och hastighets Zoner, är ett projekt där Trafikkontoret som väghållare testade geofencing-teknik tillsammans med fordonstillverkare. Det var framförallt ett tekniskt test för att lära oss mer och se om det är möjligt för oss som väghållare att styra beteende på fordon som trafikerar våra gator.

Testet gick ut på att trafikkontoret tillhandahöll en fiktiv miljözon digitalt. Zonen gjordes tillgänglig för fordonstillverkarna Volvo Cars, Scania och Volvo AB, att ladda ner och låta den automatiskt styra deras fordons beteende inom zonen. Exempelvis testade Volvo Cars att deras fordon bytte drivlina från förbränningsmotor till ren eldrift i zonen, vilket är användbart i zoner där man vill ha låga utsläpp och låg bullernivå.

Efter testet fick fordonstillverkarna komma med synpunkter, enligt en utlåtelsemall som alla fyllde i. Frågorna handlade om vad de tyckte fungerade bra och mindre bra, vilka förändringar de skulle vilja se och vilka framtida nyttor de ser med tekniken.

Vi fick i testet välkommen feedback på hur vi som väghållare tekniskt bör tillhandahålla zoner för att fordonstillverkare ska kunna låta sina fordon styras av den data vi tillhandahåller.

I dialogen kring testet med fordonstillverkarna har Trafikkontoret dragit lärdomar inför framtida samarbeten inom området.

Här läser du uppdragsrapporten om DIZ