City as a platform

City as a Platform – CaaP – är ett strategiskt innovationsprojekt som samlar Göteborg och 10 kommuner vilka kommer att utforska, testa, implementera och samverka kring gemensamma IoT-plattformar (Internet of things) som stöd för samhällsnytta i städerna. Projektet ska även säkra nationell förankring samt föreslå en nationell förvaltningsmodell av ett minimiramverk för dataplattformar, inklusive relevanta standarder.

Bakgrunden till projektet är att Göteborg och många andra städer har börjat testa uppkopplade sensorer och internet of things (IoT) för att förstå hur de kan använda sig av data för att till exempel effektivisera befintliga processer, få bättre överblick och generera bredare beslutsunderlag samt erbjuda invånarna optimerade tjänster.

Ytterligare en del i projektet handlar om att skapa ett “Smart City Lab” – en “hubb” för samverkan som ska bistå kommuner, städer, teknik-/tjänsteleverantörer och även medborgare i kunskaps- och erfarenhetsutbyte och dialog i utvecklingen av den smarta staden – staden som plattform.

Projektet är ett innovationsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Arbetet koordineras med systerprogrammet IoT Sverige. Satsningen initierades inom ramen för regeringens samverkansprogram för smarta städer och finansieras av Vinnova.

Besök projektet City as a platforms webbplats