BSR Electric

Göteborg Stad är en av parterna i EU-projektet BSR Electric, där parterna arbetat för att stärka elmobiliteten i ett antal städer i Östersjöregionen. Den 16-17 juni 2020 anordnar Göteborgs Stad slutkonferensen för BSR-Electric. På grund av Corona-pandemin blir konferensen i form av ett internationellt webbinarium med fokus på elmobilitet och elektrifiering av kommersiella fordon.

Projektet BSR (Baltic Sea Region) Electric syftar till att främja och demonstrera lösningar för e-mobilitet inom urbana transportsystem i Östersjöregionen. Det handlar om elektrifierad stadslogistik, elcyklar, elbussar, elscootrar och elfärjor. Projektet pågår 2017 till 2020 med finansiering av EU:s INTERREG Baltic Sea Region Programme. Trafikkontoret är en av parterna tillsammans med bland andra Lindholmen Science Park. Projektet samordnas av Hamburgs universitet. Tillsammans deltar 15 projektpartners.

Slutkonferensen den 16-17 juni 2021, som Göteborg arrangerar, kommer att ge en möjlighet att sammanföra samtliga projektresultat, presentera och diskutera användningsfall och resultat med en större publik och främja "BSR Roadmap for Urban E-Mobility". Konferensen riktar sig till projektets medlemmar samt till beslutsfattare på regional och nationell nivå, företrädare för företag i branschen och berörda aktörer på EU-nivå för att presentera projektets resultat.

Anmäl dig till BSR:s slutkonferens här.

Funded by the European Commission’s INTERREG Baltic Sea Region Programme.