Bilfria urbana distrikt

En trend i Europa är att städer i högre utsträckning anpassas för de som bor och lever där på bekostnad av bilar och deras framfart. Men vad innebär bilfria urbana distrikt i städer för ett hållbart och jämställt transportsystem?

Det undersöker Lunds Universitet med Malmö och Göteborg som teststäder. Projektets syfte är att genomförandet ska utmynna i förslag på principer för nödvändiga förändringar i planeringsprocessen och utvecklandet av en tvärvetenskaplig metod för att identifiera lämpliga distrikt och processen mot deras framgångsrika utveckling. Därtill kommer också att implementeringsprocessen ska främja ett jämställt samhälle. Målet är således att effektivisera och optimera de platser som ställs om till bilfria distrikt.

Göteborgs stad ska vara tillgänglig för alla samt hållbart och därför deltar trafikkontoret i projektet med syftet att hämta kunskap om området.

Projektet finansieras av Vinnova och sträcker sig från november 2017 till december 2021

Läs mer om projektet på Vinnovas webbplats.