Till innehåll

Innovation och utveckling för framtidens hållbara mobilitet

Stadsmiljöförvaltningen deltar i flera utvecklings- och innovationssamarbeten som rör trafiksystem, fordon och stadens mobilitet. Målet är att möta de utmaningar staden står inför när det kommer till framtidens mobilitet och transporter. Vi arbetar tillsammans med många olika aktörer inom akademi, forskningsstiftelser, bolag, andra städer och organisationer. Ibland är stadsmiljönämnden med i referensgrupper för att föra in väghållarmyndighetens perspektiv och ibland upplåter vi plats för tester i stadsrummet. Ofta är vi med och tar en aktiv roll tillsammans med andra parter för att bygga kunskap. Projekten som visas här har svensk eller europeisk forsknings- och innovationsfinansiering.

${loading}