Foto: Fotograf Okänd

Vår förskola


Förskolan Hyltevägen 51 ligger i ett bostadsområde omgivet av härlig natur. Ett stenkast bort finns skog och hästhagar dit vi går för att upptäcka allt som naturen har att ge. Samtidigt är det enkelt att ta sig hit med allmänna kommunikationsmedel från Frölunda torg eller Marklandsgatan. Vi använder oss av drama, musik och skapande som verktyg för lärande.

Fyra åldersindelade avdelningar

På förskolan finns fyra avdelningar uppdelat på två avdelningar för de yngre barnen, från ett år till tre års ålder, och två avdelningar för de äldre barnen från tre år upp till fem års ålder.

Förskolan är byggd i ett plan och varje avdelning är uppdelad i olika rum där barnen kan vara i mindre grupper. På varje avdelning finns ett större gemensamt rum samt mindre rum för skapande verksamhet och olika aktiviteter. Vi lägger stort fokus på rörelse, hälsa och motorik när vi planerar aktiviteter och använder oss mycket av drama, musik och skapande.

Vi har ett gott samarbete i hela huset och arbetar mycket med synen att ”alla barn är allas barn”.  

Ofta utomhus

Vi är utomhus så mycket vi kan under dagen. Gården är anpassad efter barnens olika åldrar och här finns lekställningar och andra stationer för utforskande lek.

Personal med erfarenhet av språkutveckling

Här arbetar både barnskötare och förskollärare, flertalet med god kompetens inom språkutveckling. Vi använder oss av Före Bornholmsmodellen samt TAKK - tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, som verktyg för ett språkutvecklande arbetssätt.

Dator, Ipads och smartboards används som hjälp- och kommunikationsmedel för att utveckla barnens lärande.

Den viktiga dialogen mellan föräldrar och pedagoger

Dialogen med föräldrarna är viktig och vi arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning. All information och dokumentation sker via vår plattform Unikum. Genom att regelbundet föra dokumentationsloggbok för att visa och berätta vad vi gör blir föräldrarna delaktiga i barnens vardag på förskolan.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med rektorerna.