Foto: Fotograf Okänd

Vår förskola

Förskolan Hyltevägen 1 ligger i utkanten av ett villa- och hyreshusområde omgivet av natur och nära till Sisjöns naturområde. Förskolan arbetar utifrån ett sagotema som utvecklar barnen inom förskolans läroplansmål på ett lustfyllt sätt.

Två avdelningar - en för de yngre och en för de äldre

Hyltevägen 1 är en liten förskola med en stor gård som utmanar till lek och lärande. Förskolan har två avdelningar: Rödmyran för barn som är 1–3 år och Blåklockan för barn som är 3–5 år.

Litteraturprofil                                                                                             

Förskolan arbetar utifrån en litteraturprofil där en saga går som en röd tråd i hela utbildningen. Detta görs i samarbete med flera förskolorna i området. Förskolan följer barnens intressen utifrån sagan och planerar undervisningen utifrån detta. I förskolans sagoarbete möter barnen läroplanens mål på ett lustfyllt sätt där fantasi flödar vilket stöttar barnen att vara kreativa och problemlösande individer. Sagoarbetet ger barnen stora möjligheter att utveckla språket och läsutvecklingen på ett lekfullt sätt. Genom att arbeta med gemensamt sagotema skapas stor gemenskap på förskolan där barn kan mötas i lek och upplevelser.

Innemiljön ger möjlighet till undervisning i liten grupp

Förskolans lokaler är stora och ger möjlighet att dela upp barnen i mindre grupper för olika undervisningsaktiviteter under stor del av dagen. I de olika rummen skapas lärmiljöer tillsammans med barnen utifrån deras intressen och behov och där även sagan blir levande.

Utegård anpassad för lek och lärande

Vi är utomhus mycket under dagen. Gården är stor, varierad och anpassad efter barnens olika utvecklingsfaser och utmanar till utforskande lek och kreativitet. Gården har en varierad miljö som utmanar leken och motoriken på olika sätt.

Utbildad personal med erfarenhet av språkutveckling

Vi som arbetar här är utbildade barnskötare och förskollärare, samtliga med god kompetens inom språkutveckling och tecken som stöd för alternativ och kompletterande kommunikation. Förskolans digitala verktyg används på ett medvetet och pedagogiskt sätt som gynnar barns lärande. 

Föräldradialog och delaktighet

Vi på förskolan Hyltevägen 1 arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning. Nästan all information och dokumentation sker via vår plattform Unikum. Genom att visa och berätta vad vi gör i skriftlig dokumentation och muntlig dialog blir föräldrarna delaktiga i barnens vardag på förskolan. Under läsåret erbjuder förskolan inskolningssamtal, utvecklingssamtal och föräldramöte. I vår verksamhet strävar vi efter att alla barn och föräldrar ska känna sig hörda och trygga tillsammans med oss.