Foto: Fotograf Okänd

Vår förskola

Förskolan Hyltevägen 1 ligger i utkanten av ett villa- och hyreshusområde omgivet av natur och nära Sisjöns naturområde. Vi är utomhus så mycket det går under dagarna och erbjuder en trygg miljö, som samtidigt utmanar till lek, kreativitet och lärande. Vår målsättning är trygga och glada barn som utvecklas och har roligt tillsammans.

Två avdelningar - en för de yngre och en för de äldre

Hyltevägen 1 är en liten förskola men med en underbar stora gård. Förskolan har två avdelningar: Rödmyran för barn som är 1-3 år och Blåklockan för barn som är 3-5 år. På Hyltevägen 1 är man stolt över sin vackra utemiljö och lägger stor vikt vid uteleken som ska vara både inspirerande och utmanande.

Förskolan har ett våningsplan och varje avdelning har tillgång till flera rum där barnen kan vara i mindre grupper för olika aktiviteter. Vi utformar miljöerna efter aktuell barngrupp och ser barns lek som värdefull och som en källa till utveckling och samarbete.

Genom att arbeta med sagor tränas inlärningen, fantasin, språket och koncentrationen. Sagorna berör även ämnen som begreppsuppfattning, matematik och etik. Språket stimuleras ytterligare av att sång, musik, rim och ramsor har en stor roll i barnens dag.

Utegård anpassad för lek och utmaningar

Vi är utomhus så mycket vi kan under dagen. Gården är stor, varierad och anpassad efter barnens olika utvecklingsfaser och utmanar till utforskande lek och kreativitet. Vi har en varierad miljö med gräs, buskage, träd, sandlådor och asfalt för att cykla eller spela bandy på.

Utbildad personal med erfarenhet av språkutveckling

Vi som arbetar här är utbildade barnskötare och förskollärare, samtliga med god kompetens inom språkutveckling och tecken som stöd för alternativ och kompletterande kommunikation. IT används också som ett naturligt inslag i verksamheten. Dator och iPads är hjälp- och kommunikationsmedel för att nå våra uppsatta mål.

Föräldradialog och delaktighet

Vi på förskolan Hyltevägen 1 arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning. Nästan all information och dokumentation sker via vår plattform Unikum. Genom att visa och berätta vad vi gör i skriftlig dokumentation och muntlig dialog blir föräldrarna delaktiga i barnens vardag på förskolan. I vår verksamhet strävar vi efter att alla barn och föräldrar ska känna sig hörda.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med rektorer.