Till innehåll
Foto: Asbjörn Hanssen

Hagenskolan F-6

Välkommen till Hagenskolan

På Hagenskolan möter kunniga pedagoger eleverna och ser till att varje elev utvecklas utifrån sin nivå. Vi strävar efter att lärmiljön på Hagenskolan är så tillgänglig att alla elever får möjlighet att nå sin fulla potential och låter exempelvis utomhuspedagogik ta plats i undervisningen. Vi har ett gemensamt förhållningssätt till våra elever och använder oss av CPS, Collaborative Proactive Solutions, som handlar om att barn gör rätt om de kan. Pedagoger och elever arbetar tätt tillsammans för att se till så alla elever uppfyller kraven. Vi har elever i årskurs F-6.

Aktuellt

Specialpedagog Maria ”duschar eleverna med språk”

Publicerad 4 maj 2022
Maria Taheri brinner för att stärka elevers läsförmåga. I sitt arbete tar hon hjälp av ett digitalt läsverktyg som analyserar ögonrörelser. — Att lära sig läsa är grunden för all inlärning. För att kunna ge rätt stöd och stimulans gör vi ett digitalt test av läsförmågan hos alla våra elever.
${loading}