Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Gnistgatan 3 ligger lugnt och naturnära område i Björkås och Järnbrott. Hos oss ska barnen känna att de kan, utan att bli begränsade. I takt med att barnen blir äldre gör vi fler och fler utflykter till bibliotek, skogen eller teaterbesök.

Fyra avdelningar indelade efter ålder

På förskolan går barnen som är 1-3 år på avdelningarna Humlan och Nyckelpigan. Barnen som är 3-5 år går på avdelningarna Utforskarna och Upptäckarna. Varje avdelning har ett stort matrum och lekrum samt ett flertal mindre rum där barnen kan göra olika aktiviteter. Vi försöker lyssna till barnens intressen och skapa rum som inspirerar och speglar deras lek och intressen.

Hos oss ska barnen känna att de kan, utan att bli begränsade. I takt med att barnen blir äldre gör vi fler och fler utflykter exempelvis till Frölunda bibliotek, skogen eller går på teaterbesök. Vi utformar varje år en likabehandlingsplan för att motverka och arbeta förebyggande mot kränkande behandling och diskriminering.

Stor gård och egna odlingar

Vår gård är stor, kuperad och innehåller både gräs och asfalt. Gården är indelad i två delar, en mindre för de yngsta barnen och en lite större för de äldre. Det finns gott om utrymme och möjlighet till blandade aktiviteter på gården. Vi har flera gungor, möjlighet att cykla, spela boll, leka i sandlådan eller leka lekar på gräset. Ibland tar vi också ut staffli, pennor, penslar och papper eller spel på våra altaner.

Vi odlar också våra egna grönsaker, örter, blommor och bär och använder odlingen som ett inslag i vår utomhuspedagogik.

Engagerad utbildad personal

Vi som arbetar på Gnistgatans förskola är utbildade barnskötare och förskollärare. För att hålla oss uppdaterade på olika områden ingår några av oss i olika typer av nätverk, bland annat när det gäller språk och IT. Vi tar även emot förskollärarstudenter regelbundet.

Föräldradialog och delaktighet

Det är viktigt för oss att ha en öppen kommunikation med alla familjer vi möter, genom att dagligen ha en pratstund vid hämtning och lämning. Vi använder vår gemensamma plattform Unikum för att dela information kring barnen och förskolan både via bild och text. Du kan följa ditt barns vardag på förskolan via dokumentation på Unikum.