Foto: Fotograf Okänd

Vår förskola

Förskolan Gjutegården 7A ligger i ett radhus- och villaområde omgivet av natur och hav vid Askimsviken och Välen. Vi är utomhus så mycket det går under dagarna och erbjuder en trygg miljö, som samtidigt utmanar till lek och lärande. Vår målsättning är trygga och glada barn som har roligt tillsammans, lär sig och utvecklas.

Tre avdelningar för barn 1-5 år

På förskolan finns totalt tre avdelningar som i dagsläget alla är 1-5-årsavdelningar med viss variation. Avdelningarna heter Måsen, Sparven och Svalan. Förskolan har ett våningsplan och flera olika rum till varje avdelning. Här arbetar vi på tvären mellan avdelningarna vissa dagar och under vissa pass mer åldersindelat, med gemensamma utflykter och aktiviteter. Vi utformar miljöerna efter aktuell barngrupp och ser barns lek som värdefull och som en källa till utveckling och samarbete.

Gjutegårdens förskola har språket som inriktning och ser det som nyckeln till ett livslångt lärande. Språket stimuleras på många olika sätt, i det vanliga samtalet såväl som med sånger, rim och ramsor. Förskolan har också en tydlig naturinriktning. Både stranden och skogen besöks ofta. Då får barnen utlopp för sin nyfikenhet och upptäckarlust, samtidigt som det lägger grunden till en större förståelse för naturens kretslopp.

Utegård anpassad för lek och utmaningar

Vi är utomhus så mycket vi kan under dagen. Gården är anpassad efter barnens olika utvecklingsfaser för att utmana dem till en utforskande lek. Vi har sand och gräs att leka på samt asfalt för att cykla på. Vi arbetar aktivt med barnen kring miljöfrågor och sorterar vårt skräp.

Utbildad personal med erfarenhet av språkutveckling

Vi som arbetar här är utbildade barnskötare och förskollärare, samtliga med god kompetens inom språkutveckling och tecken som stöd för alternativ och kompletterande kommunikation. IT används också som ett naturligt inslag i verksamheten. Dator och surfplattor är hjälp- och kommunikationsmedel för att nå våra uppsatta mål.

Föräldradialog och delaktighet

Vi på Gjutegårdens förskola arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning. Nästan all information och dokumentation sker via vår plattform Hjärntorget. Genom att visa och berätta vad vi gör i dokumentation på Hjärntorget och i muntlig dialog blir föräldrarna delaktiga i barnens vardag på förskolan. I vår verksamhet strävar vi efter att barn och föräldrar ska känna sig hörda.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möte en gång per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med förskolechefer.