Foto: Fotograf Okänd

Vår förskola

Förskolan Gjutegården 7A ligger i ett radhus- och villaområde omgivet av natur och hav vid Askimsviken och Välen. Vi är utomhus så mycket det går under dagarna och erbjuder en trygg miljö, som samtidigt utmanar till lek och lärande. Vår målsättning är trygga och glada barn som har roligt tillsammans, lär sig och utvecklas. Förskolan består av två byggnader. När du sökt och fått en plats på förskolan, blir ditt barn placerat på en avdelning i någon av byggnaderna.

Förskolan består av två byggnader som ligger på adresserna Gjutegården 7A och Hagkroksvägen 1.

Bilden föreställer en gul byggnad och en förskolegård.Foto: Davide Panzino. Gjutegården 7A.


Foto: Davide Panzino. Hagkroksvägen 1.

Det finns tre avdelningar i respektive hus. Byggnaderna är i ett plan med gårdar som inspirerar till lek och lärande. Vid de tillfällen då vi har barn som kommer till förskolan kl. 6.00 lämnas de barnen i huset Gjutegården. När vi har barn som hämtas kl. 18.00 sker hämtning i huset Hagkroksvägen.

Maten tillagas i huset Gjutegården och transporteras till huset Hagkroksvägen.

Så här arbetar vi

I förskolan arbetar vi för en lekfull och omsorgsfull undervisning och i den innefattas omsorg, lek, demokratifostran och skapande verksamhet. Pedagogerna balanserar mellan planerad och spontan undervisning genom att tona in barnets tänkande, känslor och handlingar. I denna pedagogiska balansgång kan barnets utveckling och lärande stöttas i riktning mot läroplanens mål.

Ett planerat undervisningstillfälle kan vara när pedagogerna erbjuder barnen möjlighet att utforska vad som flyter och vad som sjunker. Ett spontant tillfälle kan exempelvis vara när en grupp barn är ute och kastar upp höstlöv i luften. Då kan pedagogerna fånga den situationen och prata om varför löven faller till marken.

Alla som ingår i arbetslaget arbetar tillsammans för att främja barnens utveckling och lärande. Högläsning med samtal om litteraturen förekommer dagligen. Barnen ska ges möjlighet att ställa frågor och det är stort fokus på dialogen. Kreativiteten och fantasin är lika viktiga som logiken. Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. 

Pedagoger med erfarenhet och utbildning

Vi som arbetar här är förskoleassistenter, barnskötare och förskollärare, samtliga med god kompetens. IT används också som ett naturligt inslag i verksamheten. Smartphones, datorer och surfplattor är hjälp- och kommunikationsmedel för att nå våra uppsatta mål.

Föräldradialog och delaktighet

Vi arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning. Nästan all information och dokumentation sker via vår plattform Unikum. Genom att visa och berätta vad vi gör i dokumentation på Unikum och i muntlig dialog blir föräldrarna delaktiga i barnens vardag på förskolan. I vår verksamhet strävar vi efter att barn och föräldrar ska känna sig hörda.