Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Dygnet-runt förskolan Gånglåten 31 ligger i ett bostadsområde omgivet av natur och nära Ruddalens fritidsområde och kommunikationer. Förskolan vänder sig till vårdnadshavare som är i behov av pedagogisk verksamhet och omsorg under dygnets alla tider. Miljön är hemlik och ledorden är ”lugn och ro”.

Två lokaler och 25 platser

Verksamheten använder sig av två olika lokaler. Dagverksamheten, måndag till fredag, bedrivs i stora ljusa lokaler på avdelning Katamaranen i Munspelsgatans förskola. Kväll-, helg- och nattverksamheten ligger nära i en lägenhet i bottenplan på Gånglåten 31.

Det finns 25 platser på Gånglåten 31. I första hand erbjuds plats till barn i åldrarna 1-5 år, men även barn upp till 12 år i mån om plats.

På Gånglåten 31 är miljön hemlik och ledorden är ”lugn och ro”. Som vårdnadshavare kan du lämna ditt barn tidigast klockan 06.00 på morgonen. På kvällen går det bra att lämna sitt barn fram till och med klockan 19.00 och hämta senast klockan 20.00.

Trygghet och varierade aktiviteter

Hos oss erbjuds barnen ett varierat innehåll av aktiviteter som lek, bild och form, rytmik och utevistelse på vår stora gård och i närmiljön. Biblioteksbesök är ett återkommande inslag varje vecka. Trygghet och nära relationer tycker vi är viktigt. Vi strävar efter att barnen ska få vistas i mindre grupper, väl avvägt efter vad det enskilda barnet behöver, då vistelsetiden för varje individ varierar över dygnets alla timmar.

Med två veckors inskolning lägger vi grunden för barnens trygghet och trivsel, samt ett gott samarbete mellan hemmet och förskolan.

Utbildad personal och IT som verktyg

Vi som arbetar här är utbildade förskollärare och barnskötare. IT används som ett naturligt inslag i verksamheten och datorer, iPads och smartboard är hjälp- och kommunikationsmedel som används som verktyg för lärande.

Föräldradialog och delaktighet

Föräldrasamverkan sker genom daglig kontakt, föräldramöte, utvecklingssamtal, brukarråd och vår plattform Hjärntorget.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med förskolechefer.