Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan arbetar för att lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. På vår förskola har vi som mål att alla ska känna sig trygga och välkomna! Fiolgatans förskola ligger i närhet till Frölunda Kulturhus och Frölunda Torg. I direkt anslutning till förskolan finns Ruddalens friluftsområde och lekplatsen i Positivparken där vi vistas ofta med barnen.

Avdelningar och personal

På förskolan går det cirka 78 barn och här arbetar cirka 14 vuxna. Vi arbetar i storarbetslag med två avdelningar, Gläntan för barnen 3-5 år och Dungen för barnen 1-3 år. Dessa avdelningar delas under dagen in i 6 barngrupper för att barnen ska ingå i mindre sociala sammanhang. På Gläntan finns grupperna: Igelkottarna, Hararna och Ekorrarna. På Dungen finns grupperna: Spindlarna, Sniglarna och Nyckelpigorna. I varje barngrupp arbetar två pedagoger.

På förskolan arbetar legitimerade förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter. Vi har samarbete med Göteborgs universitet och det innebär att vi regelbundet tar emot studenter från lärarprogrammet. Vi har även ett nära samarbete med vårt barnhälsoteam som består av logoped, specialpedagog och psykolog.

Inspirerande och aktiva lärmiljöer

Varje avdelning är uppdelad i olika rum där barnen kan vara i mindre grupper. Genom lekfullt lärande kan barns fantasi, inlevelse, kommunikation och samarbete utvecklas. För oss är det viktigt att barnen kan använda material utan att vara beroende av en vuxen, därför förvaras det mesta i barnens nivå. Barnens tro på sig själva och sin egen förmåga är en målsättning. 

Miljöerna är utformade efter barngruppens behov

Våra lokaler är möblerade för att uppmuntra barnen att dela in sig i olika smågrupper. Vi erbjuder många olika zoner där barnen ges möjlighet att ta del av aktiviteter och experimentera med en mängd olika material. Detta sätt gör att det blir lugnare i barngruppen, barnen blir mer självständiga och aktiva och är ständigt sysselsatta.

Vi utformar miljöerna efter aktuell barngrupp. En ettåring har andra behov än en femåring. Eftersom vi har åldersindelade grupper är det lätt att bygga upp miljöer som passar varje barngrupp. 

Utevistelse för fantasifull lek och undervisning

Vår fantastiska gröna och kuperade gård inbjuder till lek och lärande. Dagarna på förskolan innehåller både ute- och inneaktiviteter, planerande aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Vi gör ofta utflykter till närliggande Ruddalen och muséer, teatrar och bibliotek.

En dag på förskolan

  • Frukost serveras gemensamt på Dungen klockan 07.00
  • Projektarbete efter barnens intressen
  • Lunch får vi från vårt eget tillagningskök med egen kock
  • Vila
  • Mellanmål
  • Projektarbete

 Undervisning och lek sker både inne och ute.

Alla hemvister har öppet 7.30-16.30. Innan och efter det är alla tillsammans i våra gemensamma utrymmen. Vid dessa tider samverkar all personal på förskolan och du möter därmed andra pedagoger än de som arbetar på den egna hemvisten.

Vi arbetar utifrån läroplanen och våra värdeord

Vi arbetar enligt förskolans läroplan där fostran, omsorg och lärande utgör en helhet. Huvudrubrikerna i läroplanen är: Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Föräldrar och hem samt Samverkan med förskoleklass.

Vi arbetar utifrån dessa värdeord:

  • Barnet i fokus
  • Kommunikation
  • Glädje
  • Samarbete