Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Fiolgatan 20 ligger i ett blandat bostadsområde med närhet både till Frölunda torg och Ruddalen. På vår förskola vill vi erbjuda en trygg miljö där barnen uppmuntras och har roligt med varandra och tillsammans med oss.

Fyra åldersindelade avdelningar

Barnen på förskolan är indelade i fyra avdelningar. Barnen som är 1-3 år går på Myran och Humlan och barnen som är 3-5 år går på Solrosen och Snödroppen. Under dagen samarbetar Myran med Humlan och Solrosen med Snödroppen. Det innebär att vi har gemensamma teman, umgås tillsammans på gården och ibland också inomhus i mindre grupper. Varje avdelning har ett stort matrum och lekrum samt ett flertal mindre rum där vi erbjuder olika typer av aktiviteter. Vi försöker lyssna till barnens intressen och skapa rum som inspirerar och speglar deras lek och intressen.

På vår förskola är det viktigt att alla barn känner trygghet, därför vill vi vara nära barnen och skapa förtroende genom att ha roligt tillsammans och uppmuntra barnen. Vi utformar varje år en likabehandlingsplan för att motverka och arbeta förebyggande mot kränkande behandling och diskriminering.

Förskolan delar lokaler med föräldrakooperativet Barnlåten.

Stor härlig gård

Vår gård är stor, kuperad och innehåller både gräsytor och asfaltsytor. Gården är indelad i två delar. En mindre för de yngsta barnen och en lite större för de äldre och Barnlåtens barn. Det finns gott om utrymme och möjlighet till blandade aktiviteter på gården. Vi har flera gungor, möjlighet att cykla, spela boll, leka i sandlådan eller på gräset. Ibland tar vi också ut staffli, pennor, penslar och papper eller spel på våra altaner.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar på Förskolan Fiolgatan är utbildade barnskötare och förskollärare. För att hålla oss uppdaterade på olika områden ingår några av oss i olika typer av nätverk, bland annat när det gäller språk och IT.

Föräldradialog och delaktighet

Det är viktigt för oss att ha en öppen kommunikation med alla familjer vi möter, genom att dagligen ha en pratstund vid hämtning och lämning. Vi jobbar för att mer och mer information ska förmedlas via vår gemensamma plattform Hjärntorget. På Hjärntorget kan vi berätta om vår verksamhet, dela med oss av vad som händer i barngruppen och på förskolan i stort, både via bilder och text.

På förskolan finns även ett brukarråd som består av föräldrarepresentanter, en pedagogrepresentant och förskolechef. Brukarråden är ett forum där frågor kring förskolan i stort dryftas. Det finns också ett centralt brukarråd där representanter från stadsdelens förskolors lokala brukarråd träffas och diskuterar större verksamhetsfrågor som är viktiga för området.