Foto: Linda Edman

Vår förskola

Vår förskola ligger i Eriksbo med närhet till skog, äng och Lärjeån.

Avdelningar och personal

Förskolan Eriksbo Västergärde 12 består av två avdelningar, Näktergalen för barn i åldrarna 1 till 3 år och Påfågeln för barn i åldrarna 3 till 5 år. Här arbetar förskolelärare och barnskötare.

Pedagogik på förskolan

Förskolan arbetar aktivt enligt vår Läroplan LPFÖ 18. Vi lägger stor vikt vid att ha inspirerande och lagom utmanande lärmiljöer i våra olika rum på förskolan.

Vi har fokus på barns språkinlärning. Vi har dagliga lässtunder för barnen och samtalar om det vi läst. Böcker finns att låna hem från vårt hallbibliotek. Vi använder oss av flera olika sätt för att förstärka och stötta barns möjligheter till ett bra språk och ett stort ordförråd.

Vi lägger vikt vid anknytning mellan barnet och förskolepersonalen. Det innebär att varje barn på förskolan har en anknytningsperson där barnet får en stabil vuxennärvaro och känner sig trygg under tiden på förskolan. På så vis blir det lättare att knyta an till resten av personalgruppen och barnen.

En dag på förskolan

Efter den gemensamma morgonstunden och frukost startar undervisningen på avdelningarna. Barnen är då nästan alltid indelade i små grupper. Barnen har samling, fruktstund, temaarbete, högläsning och beroende på dag så målar vi, har rytmik, gymnastik, naturkunskap, teknik och lek i varierande innehåll. Vi försöker gå ut minst en gång varje dag för att leka, uppleva och undersöka.

Efter lunch har vi en vilostund och/eller lugnare aktiviteter. Dagen fortsätter med lek, omsorg och lärande tills förskolan stänger.

Utomhusmiljö

Förskolan har en gård med möjlighet att till olika lekar. Är det fint väder äter vi gärna mellanmål ute. Dessutom har vi närhet till fin natur dit vi går för att uppleva och studera.

Bra att veta

Välkommen till vår förskola!