Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Dragonörtsgatan 1 ligger i mitten av Lövgärdet i kanten av Vättlefjälls naturreservat och med en kort promenad till Surtesjön. Vi som arbetar på förskolan fångar upp det barnen är intresserade av och är medforskande pedagoger i deras lärande. Förskolan har sedan ett par år tillbaka extra fokus på matematiken i de teman/projekt vi har med barnen.

Avdelningar och personal

Förskolan Dragonörtsgatan 1 har åtta avdelningar, fyra avdelningar för barn i åldrarna 1-3 år och fyra avdelningar för barn i åldrarna 3-6 år. Alla har tillgång till ett större lekrum. ett matrum samt ett eller flera små rum för lek, vila och skapande aktiviteter. På förskolan går ca 150 barn. Här arbetar barnskötare och förskollärare tillsammans i arbetslag, vi är ca 25 medarbetare på förskolan. Förskolan har tillgång till en specialpedagog som handleder personal, har ansvar för barnkonferenser mm. Förskolan har ett eget tillagningskök med egen kock.

Pedagogik på skolan

Förskolan arbetar medvetet, fokuserat på barnens lärande där vi utgår från barnens intressen och lekar. Vi fångar upp det barnen är intresserade av och är medforskande pedagoger i deras lärande. Förskolan har sedan ett par år tillbaka extra fokus på matematiken i de teman/projekt vi har med barnen. Naturen och den omgivande närmiljön har också en stor plats i förskolan verksamhet.

Förskolan har en likabehandlingsplan som komplimenteras i det dagliga arbete på verksamheten, vi arbetar kontinuerligt och på olika sätt med att både barn och vuxna ska känna sig trygga hos oss.

En dag på förskolan

Varje dag får våra barn kontinuerliga inslag som samling, utelek, språklek och skapande verksamhet. Allt vi gör på förskolan är både planerade och spontana aktiviteter med pedagogiskt medvetenhet och syfte. Vi är utomhus varje dag och är ofta ute i naturen på kortare eller längre utflykter. Ibland tar vi bussen till Angered Centrum för att besöka äventyrslekplatsen, biblioteket eller för att gå på bio/teater. Emellanåt åker vi till stan och besöker Universeum (som vi har avtal med) eller museum.

Utomhusmiljö

Förskolan har en stor gård med traditionella lekredskap och en liten kulle med rutschkana. På vintern används kullen som pulkabacke och är mycket uppskattad. Vi har stora träd som ger skugga på sommaren, buskar att leka kring och fina blomsterodlingar. Förskolans gård fått utökas med lekmöjligheter genom idéer och påverkan från våra barn vilket innebär att idag har vi tillgång till vattenlek, klätterlek och balansstockar.

Kul att veta

Förskolan besöker en gång i månaden den internationella bokbussen som har en hållplats i närheten av förskolan och vi har årliga traditioner som vi firar gemensamt på förskolan som Lucia, påsk, midsommar, gårdsfest med mera.

Förskolan vårdnadshavare erbjuds möjligheten att delta i föräldraträffar enligt programmet Glädje och utmaningar.

Välkommen till vår förskola!