Vår förskola

På Brännemystens förskola lägger vi stort fokus på trygghet och ser att lek och lärande går hand i hand. Förskolan ligger i ett villaområde och har nära till hav och natur. Vi arbetar för en god kamratskap mellan förskolans alla barn på fyra avdelningar.

Vi ger barnen en lugn miljö

Vi har fyra avdelningar för barn 1-5 år. Vi samarbetar i huset och bollar idéer mellan avdelningarna för att utveckla verksamheten. Tillsammans med barnen skapar vi en lekfull och trivsam miljö. Varje individ ska ges möjlighet att utvecklas och stöttas i sin utveckling.

Själva byggnaden är äldre och lokalerna är nyrenoverade. Vi har flera rum där barnen ges möjlighet till en lugn inomhusmiljö. De små barnen som behöver sova under dagen gör det i sina vagnar som parkeras utanför avdelningen på innegården.

Vår utegård är anpassad för lek och utmaningar

Vi ser vår utemiljö som en samlingsplats som är anpassad för alla våra barn. Gården är en viktig plats där barnen kan cykla, gunga, springa och även åka pulka då vädret tillåter. Vi planerar utelek tillsammans på förskolan vilket ger en stark kamratskap mellan avdelningarna.

Vår personal arbetar bra tillsammans

Här arbetar vi i olika arbetslag som består av förskollärare och barnskötare i olika åldrar. Vi är glada och positiva och brinner för vårt yrke. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men hela arbetslaget har ansvar och strävar efter gemensamma mål. Vi hjälps åt mellan avdelningarna, vilket bidrar till en trygghet mellan alla barn och vuxna på förskolan.

Föräldradialog och delaktighet är viktigt för oss

Vi arbetar med en nära och öppen kommunikation kring barnens vistelse i förskolan. Vi lägger ett stor fokus på uppföljning och utvecklingssamtal där vi närmare går igenom trivsel och utveckling. Kommunikationen med föräldrar sker också via den digitala plattformen Unikum, där vi veckovis skickar ut information om olika aktiviteter som sker på förskolan och vad som är på gång framåt. Ni föräldrar har tillgång till ert barns dokumentationsloggbok vilket gör er delaktiga i barnens vardag i förskolan.