Foto: Billdals kyrkvägs förskola

Vår förskola

Billdals Kyrkvägs förskola ligger naturskönt nära havet och med fina ströv- och skogsområden ett stenkast från förskolan. Utflykter i närområdet är en naturlig del av verksamheten och vi arbetar aktivt med barnen kring miljöfrågor och hållbar utveckling. Vår målsättning är trygga barn som vill, vågar och kan. Vi vill ge varje barn de bästa förutsättningarna att möta framtiden.

Husets uppbyggnad

Förskolan har sex avdelningar med blandade åldersgrupper 1-5 år. Avdelningarna samverkar och vi arbetar med åldersindelade tvärgrupper som exempelvis Mini-Röris och drama.

Arbetslagen består av utbildade förskollärare och barnskötare. Förskollärarna har det pedagogiska ansvaret men hela arbetslaget utför det dagliga arbetet tillsammans. I vår dagliga verksamhet ingår surfplattor som pedagogiska verktyg.

Lokalerna är ljusa och luftiga med en stor samlingslokal som stimulerar till att barnen möts. Varje avdelning består av en stor rymlig hall där barnen har varsin plats att hänga av sig sina kläder, ett större rum samt flera mindre rum som kan skifta i karaktär beroende på barnens intresse, behov och förutsättningar.

Den gemensamma stora gården erbjuder en varierad och stimulerande miljö utifrån tanken ”det vi kan göra inne, kan vi göra ute”. Här finns även möjlighet till egna odlingar som barnen kan följa under året. Varje avdelning har även en mindre “gård” i anslutning till avdelningarnas entréer.

Förskolans arbetssätt

Vi pedagoger har tillsammans lyft fram en gemensam syn på kunskap som ska genomsyra hela vår verksamhet. Den ger oss en gemensam utgångspunkt för planeringen av vårt arbete med barnen på hela förskolan.

“Genom det lustfyllda lärandet lär barn tillsammans med andra. Med en tydlig medvetenhet utgår pedagogerna från barnens intresse, för att utveckla till nya erfarenheter.”

För att barnen ska få samma möjligheter till att utvecklas och växa oberoende av vilken avdelning barnet placeras på, har vi skapat en gemensam barnsyn som ligger till grund för oss pedagoger i alla möten med era barn.

“Barn är kompetenta individer med olika förmågor och känslor”

Film om förskolan

Titta gärna på en film om vår förskola

Bästa stunden

Projektet är ett läs- och familjefrämjande projekt riktat till barn mellan 0-9 år och deras familjer. Det är en del av stadens stora satsning på att göra “hela staden socialt hållbar”. Arbetet syftar till att ge varje barn en god start i livet samt goda förutsättningar i skolåren. Att läsa högt tillsammans har stor betydelse för barnets språkliga och känslomässiga utveckling. Samtidigt skapar det tillfälle till närhet och gemenskap. Vår förskola har därför ett kapprumsbibliotek där barnen kan låna hem högläsningsböcker.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.