Foto: Carina Thorsson

Vår förskola

Bildradiogatans förskola ligger i Järnbrott och har närhet till både natur och Frölunda kulturhus breda kulturutbud. Förskolan har en rolig och stor arkitektritad gård med varierad terräng. Vi är ute varje dag och när vädret tillåter äter vi gärna utomhus.

Tre avdelningar indelade efter ålder

Bildradiogatans förskola startades så tidigt som 1965 med en arkitektritad innergård och lokaler som består av både större och mindre rum. På förskolan finns tre avdelningar. Krokodilen för barnen 1-3 år, Krabban för barnen 1-4 år och Kameleonten för barnen 3-5 år.

Rolig gård och gärna utflykter

Den kuperade omgivningen och gården ger tillgång till fina lekmiljöer. Barnen på förskolan har själva varit med och planerat utformningen av lekmiljön på gården. Vi odlar olika frukter och grönsaker när årstiden tillåter och gör gärna utflykter till grönområden i vår närhet eller besöker stadens museer och andra kulturaktiviteter.

Innehållsrika dagar tillsammans med pedagogerna

Vi som arbetar på förskolan är utbildade förskollärare eller barnskötare i blandade åldrar. Flera i personalstyrkan har fortbildat sig inom tecken som stöd (TAKK) och använder olika IT-verktyg som kompletterande kommunikation vid behov. Förskolan har också deltagit i olika projekt, bland annat ett EU-projekt, kring vikten av barns delaktighet och inflytande i sin egen utveckling och sitt lärande. Barnens nyfikenhet, spontanitet, intressen och intentioner tas tillvara när vi tillsammans med barnen utformar miljön och bestämmer aktiviteter.

Föräldradialog och delaktighet

När barnen lämnas och hämtas ser vi gärna att ni vårdnadshavare kommer in på avdelningarna, så att barnen själva kan göra sina vårdnadshavare delaktiga i sin egen vardag. Vi i personalen försöker i möjligaste mån att ta oss tid att möta era funderingar och tankar i dessa möten. Information och dokumentation om verksamheten sker till stor del via vår digitala plattform ”Unikum”, som alla vårdnadshavare har tillgång till.