Foto: Fotograf Okänd

Vår förskola

Årekärrsvägens förskola ligger i Billdal. Förskolan ligger nära nya Hovås. Det finns närhet till naturen och till samhället.

Om oss

Årekärrsvägens förskola är nyrenoverad med fräscha och ändamålsenliga lokaler. Pedagogerna på de tre avdelningarna arbetar tematiskt med ett utvalt område.

Undervisning sker såväl i vardagliga aktiviteter och rutiner som medvetet skapade eller spontana tillfällen för lärande. Ett spontant tillfälle kan exempelvis vara när en grupp barn är ute och kastar upp höstlöv i luften. Då kan pedagogerna fånga den situationen och prata om varför löven faller till marken. Alla som ingår i arbetslaget arbetar tillsammans för att främja barnens utveckling och lärande.

Barnen ska ges möjlighet att ställa frågor och det är stort fokus på dialogen. Kreativiteten och fantasin är lika viktiga som logiken. Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.

För oss är det viktigt med rörelseglädje och vistelse i naturmiljöer. Förskolan har en stor gård med många möjligheter till rörelse och lek. Det finns också ett större rum inomhus som används för till exempel rytmik.

Avdelningar

Bagaren, Målaren och Snickaren.