Foto: Fotograf Okänd

Vår förskola


Årekärrsvägens förskola ligger i Billdal. Förskolan ligger med närhet till både naturen och Nya Hovås centrum. Här finns en uttalad strävan att ta tillvara alla de inlärningssituationer som uppstår i vardagen.

Årekärrsvägen 1 förskola har fräscha och ändamålsenliga lokaler med tre avdelningar. Pedagogerna på de tre avdelningarna arbetar varje termin med ett utvalt tema.

Så här arbetar vi

I förskolan arbetar vi för en lekfull och omsorgsfull undervisning och i den innefattas omsorg, lek, demokratifostran och skapande verksamhet. Pedagogerna balanserar mellan planerad och spontan undervisning genom att tona in barnets tänkande, känslor och handlingar. I denna pedagogiska balansgång kan barnets utveckling och lärande stöttas i riktning mot läroplanens mål.

Planerad och spontan undervisning

Undervisning sker såväl i vardagliga aktiviteter och rutiner som medvetet skapade eller spontana tillfällen för lärande. Ett planerat undervisningstillfälle kan vara när pedagogerna erbjuder barnen möjlighet att utforska vad som flyter och vad som sjunker. Ett spontant tillfälle kan exempelvis vara när en grupp barn är ute och kastar upp höstlöv i luften. Då kan pedagogerna fånga den situationen och prata om varför löven faller till marken.

Alla som ingår i arbetslaget arbetar tillsammans för att främja barnens utveckling och lärande. Högläsning med samtal om litteraturen förekommer dagligen.

Barnen ska ges möjlighet att ställa frågor och det är stort fokus på dialogen. Kreativiteten och fantasin är lika viktiga som logiken. Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.

Rörelseglädje är viktigt

För oss är det viktigt med rörelseglädje och vistelse utomhus. Förskolan har en stor gård med många möjligheter till rörelse och lek. Det finns också ett större rum inomhus som används för till exempel rytmik.

Pedagoger med erfarenhet och utbildning

Vi som arbetar här är förskoleassistenter, barnskötare och förskollärare, samtliga med god kompetens. IT används också som ett naturligt inslag i verksamheten. Smartphones, datorer och surfplattor är hjälp- och kommunikationsmedel för att nå våra uppsatta mål.

Föräldradialog och delaktighet

Vi arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning. Nästan all information och dokumentation sker via vår plattform Unikum. Genom att visa och berätta vad vi gör i dokumentation på Unikum och i muntlig dialog blir föräldrarna delaktiga i barnens vardag på förskolan. I vår verksamhet strävar vi efter att barn och föräldrar ska känna sig hörda.