Enhetskatalogen

Frivillig i Angered

En volontär är en person som gör en frivillig, oavlönad insats för sina medmänniskor – och för sig själv. Volontärinsatserna ska utgå från göteborgarnas behov och önskemål och bygga på ömsesidig vilja att umgås.

Stadens volontäruppdrag är främst inriktade på sociala och kulturella aktiviteter. Volontären ska inte ersätta anställd personal, men istället ge någonting utöver den kommunala servicen.

Innan uppdraget påbörjas undertecknar volontären en skriftlig överenskommelse om uppdragets innehåll och om tystnadslöfte.