Enhetskatalogen

Boendeparkering

Här kan du ansöka om boendeparkeringstillstånd.
Ett tillstånd innebär ingen garanti att du kan få en parkeringsplats vid varje tillfälle. Tillståndet är knutet till bilen.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
mån-fre 8-16.30
Besöksadress
Köpmansgatan 20
Postadress
Box 2403
403 16 Göteborg
Fax
031-711 68 15