Enhetskatalogen

Studium - Lärvux

På Lärvux på Styrmansgatan finns allmänna kurser och yrkesinriktade utbildningar för vuxna som läser inom skolformen särvux. Särvux (Särskild undervisning för vuxna) är kommunens vuxenutbildning för personer över 20 år med en intellektuell funktionsnedsättning som beror på utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada.

Telefon
031-367 32 00
Besöksadress
Styrmansgatan 21b
Postadress
Box 4100
440 40 Göteborg
Kontakt
Ann-Sofie Johansson, områdeschef
mån-fre 8-15
Om lärvux i Göteborgs Stad
Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har ett inlärningshinder som beror på utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism. På lärvux kan du lära dig mer, repetera tidigare kunskaper eller förbereda dig för yrkeslivet.

Läs mer om lärvux